top of page

pozvánka na workshop: vůně ženy, vůně muže

jít či nejít?


___

Kolik v sobě máte ženy a kolik muže?


Co je to za otázku? Žena je přece žena a muž je muž. Žena obsahuje jednu celou ženu a muž jednoho celého muže.


Možná si naopak myslíte, že žena je jen jednou polovinou celku a muž tou druhou a celými se stávají až spojením jednoho s druhým.


Žena nepochybně je žena a muž je muž, a rozhodně spolu můžou vytvořit zvláštní a velmi příjemnou formu spojení, kde nikomu nic nechybí. Ovšem, ačkoli to zní možná paradoxně, něco takového se obvykle daří trvale udržet jen v případě, že muž a žena jsou spolu, ne protože musí, protože jim něco chybí, ale právě proto, že jim nic nechybí. Prostě jen chtějí. Funguje to právě proto, že celí jsou už tak, jak jsou. A celí jsme opravdu jen tehdy, když v sobě máme kus z obojího, když jsme si obojího vědomi. Muž má v sobě více muže, žena více ženy, ale oba taky pořádné sousto toho druhého pohlaví.


A právě toto vnitřní spojení obou pohlaví v naší duši budeme hledat, nacházet a hlavně zakoušet na workshopu “Vůně ženy, vůně muže”.


Polovinu času strávíme vůněmi a polovinu systemickými konstelacemi. V první části budete hledat překlad své duše do vůně. A v té druhé si prožijete cestu k mužskému protějšku své vědomé psýché, jste-li žena, a cestu k protějšku ženskému, jste-li muž: našim cílem bude dospět - řečeno pojmoslovím jungiánské psychologie - ke svému animovi nebo své animě. Animus a anima. Cestovat souhvězdím svých duševních prvků budete - chcete-li - pod pláštěm parfému, který si vyberete jako své niterné olfaktorické* alter ego. První částí vám pomůžu projít já a tou druhou zkušený konstelátor, interpretátor psychologických archetypů, psychoterapeut a autor blogu Grafologie a psychologie Vojtěch Franče.


Proč vlastně Vojta a já? Vojtu jsem poznala na jednom z jeho konstelačních workshopů, a z našeho krátkého rozhovoru u oběda vlastně vzešel nápad na tento společný workshop.


Jak se stane, že dva komplexní modely se specifickou problematikou do sebe tak rychle a tak hladce zapadnou? Naše ozubená kolečka se nejspíš už dlouhou dobu posouvala paralelně, až se dostala v nezměrném soukolí nebeské mechaniky na stejné místo a zakousla se do téhož kola. Sama jsem Vojtovou čtenářkou už mnoho let a jeho psaní mělo a má na moje uvažování o parfémech zásadní vliv. Vztah mezi vůněmi a psychologií, zejména v podobě, v jaké se psychologii věnuje Vojta, je totiž velmi úzký.


Jak vypadá harmonický pohyb mužského a ženského elementu? Třeba jako tango. A třeba zjistíte, že se svým animem či animou plujete v úplně jiném rytmu. Dobrý pocit z tance, dobrý pocit ze všeho. Něco o komplementaritě, partnerství a spolupráci. Foto via Pinterest.

Jak to funguje?


Mohu-li začít u sebe, moje metoda spočívá v propojení systému a intuice. Já vkládám do hry systém, vy intuici. Systém, který jsem vytvořila, je odpovědí na chaos parfémového trhu, kde jsou parfémy zdánlivě logicky seřazené podle abecedy: jednotlivé značky od A do Z. Tento systém ale slouží pouze tomu, kdo ví, jak se jeho parfém jmenuje. Hledáte-li parfém Opium od Yves Saint-Laurenta, pak jej najdete pod písmenem “Y”. Kdo ale chodí do parfumerie k “Y” pro Opium, ten už svůj parfém našel. Je převažujícím klientem parfumerie ten, kdo ví, co si přichází koupit? Myslím, že není. I nositel Opia přece kdysi nevěděl, že nějaké Opium vůbec existuje. A nejste-li oním vědoucím klientem ani vy, pak možná oceníte cestu, která stojí na systému, řádu, na metodě, a nikoli na nahodilosti.


Systém, s nímž pracuji, se zakládá na principu celostnosti a přirozenosti. Parfémy jsem roztřídila do osmi skupin a rozmístila je tak, aby dynamicky přecházely jedna v druhou a odrážely základní kategorie, s nimiž je třeba pracovat: “jinovost” a “jangovost”, tedy ženský a mužský náboj, což není nic jiného než přitomnost nebo naopak nepřítomnost sladkých složek; a dále to, zda nás ta či ona vůně povznáší či uzemňuje, tedy zda v ní převažují složky lehké a svěží nebo naopak těžké a hřejivé. Dokud neokusíte z každé skupiny alespoň jednoho charakteristického zástupce, nemůžete vědět, co vás bytostně oslovuje. Dokud neprožijete jaro, léto, podzim i zimu, nemůžete říct, že vaším nejoblíbenějším ročním obdobím je jaro. Podrobněji případně vysvětluji svou cestu k této "mapě" a způsob, jak s ní pracuji tady a tady.


Je třeba se smočit v každé z osmi skupin. A jakmile se ukáže, která z osmi cest vás nejvíc vábí, jdeme dál, dokud nenajdeme poklad v srdci labyrintu. Vaši duši přeloženou do vůně. Mapa Irena Kozelská pro Synestesis.

Vy pak na můj systém odpovídáte svojí intuicí. Jen vy víte, v jakém parfému se rozpoznáváte. A toto rozpoznávání je jako hra na “přihořívá, přihořívá, hoří”. Hledáme, dokud nenajdeme to, co ve vás vyvolá náhlý pocit uchvácení. Vědomí, že “to je ono”. Oči se rozzáří, pohled zamíří vzhůru, dochází k prudkému výdechu a napětí ramen povoluje. Něčemu se ochotně poddáváme. Jakkoli to zní neuchopitelně, jsem si jistá, že tento pocit všichni známe, protože jej všichni v životě občas zakoušíme: když hledáme a konečně najdeme to správné kanape, zaměstnání, místo, kam vyrazit na dovolenou, nebo domov na zbytek života. Co to je? Co já vím. Proč jsou některé písničky jako naše osobní životní hymna? Proč v nás některé filmy znovu a znovu navozují pocit blaženého zklidnění? Věřím, že všechno má svou míru sladkosti a nesladkosti, vše má své místo na ose lehké - těžké. I naše duše. A písničky a filmy. A samozřejmě parfémy. A stejné hledá stejné.


Vesmírné tango. Foto via Pinterest.

Jak jde na to Vojta se svými systemickými konstelacemi? Na systemické konstelace nejsem odborník, podělím se tedy spíš o svou osobní zkušenost z našeho setkání a o to, co myslím spojuje Vojtovo pojetí konstelací s mým pojetím hledání překladu duše do vůně.


Jak funguje taková systemická konstelace? Potřebujete vyřešit situaci, pojmenujete si, jaké postavy v ní figurují, tyto postavy přidělíte jako roli komukoli z přítomných, a poté čekáte, co se bude dít. A dějí se věci! Systemická konstelace je, soudě podle mé zkušenosti, situace, jež zpřítomňuje, činí vědomým, něco, co v nás zatím žije pouze nevědomě. Proudí do ní obsahy nevědomí, jež jinak zatím neumíme číst. V místy pozvolném a místy náhlém pohybu těl, "těles" - vesmírných těles - se dynamicky, jako na hvězdném nebi, odehraje posun od paralýzy k proudění. Metamorfóza. Ukáže se řešení, jež v rovině myšlení nebylo možné nalézt.


Co je uvnitř, se zrcadlí vně. A co je uvnitř, neumíme číst, zatímco to, co je vně, ano. To je myslím to, co Vojtovu koncepci a mou spojuje. Hledáme formu překladu, intepretace, poznání. A nehledáme to v zážitku ani požitku, ale v prožitku, v něčem, co žije, doznívá a působí ještě dlouho poté.


Přijďte objevit, jak voní vaše duše a v jakém rytmu se pohupuje, když se to mužské a ženské v ní šťastně potká. Třeba se nebudete stačit divit, co všechno se tak dá do pohybu.

Comentários


bottom of page